Om te kunnen inspelen op de veranderende markt biedt een uniek multimediaal platform mogelijkheden waarbij de stakeholders optimaal worden bereikt en corporate en employer branding worden versterkt. De verbinding is een eigen TV kanaal en narrowcasting (digital signage) om te communiceren met klanten, werknemers en andere stakeholders. Op een efficiënte wijze wordt actuele informatie gepresenteerd aan een specifieke doelgroep en is het mogelijk branding op te bouwen rondom thema’s die de gewenste perceptie van het merk mede vorm geven. Crossell helpt bij het ontwikkelen en de implementatie van een eigen TV kanaal en narrowcasting.

Het gaat om precisie en effectiviteit: de juiste boodschap op het juiste moment, op de juiste plek en voor de juiste doelgroep. Daarbij valt te denken aan een eigen TV kanaal en beeldschermen in de vestigingen, als dynamisch etalageconcept (of op andere logische plaatsen) met aangepaste boodschappen inspelen op actualiteiten, proposities, en het in beeld brengen van merken, concepten enopdrachtgevers. Bij de toepassing van het tonen van proposities op schermen in de locaties of in de etalages kan de geïnteresseerde door het scannen van de QR-code (Quick Response Code) aanvullende informatie ontvangen en de propositie bestellen.

De juiste totaaloplossing van content, infrastructuur en contentmanagement speelt een sleutelrol in de ondersteuning van (corporate en employer) branding. Afhankelijk van de locatie en de doelgroep van die locatie kan gericht informatie, proposities en andere beelden uitgezonden worden. Elk scherm kan op elke locatie een programmering op maat krijgen. Het centrale systeem is een IB player in combinatie met mediaschermen en webbased mediaplatform. Alle schermen worden ondergebracht in één netwerk. Dit brengt een enorm kosten-voordeel met zich mee: er hoeft maar één keer geïnvesteerd te worden in een digitaal mediaplatform, niet elke dochter-onderneming of winkel hoeft een eigen redacteur aan te stellen, er is maar één centrale database met content nodig en organisaties kunnen via één ingang alle schermen in de locaties gebruiken voor hun gewenste exposure. Hiervoor worden gestandaardiseerde templates voor content gebruikt, waarmee de organisatie zijn merk versterkt en uniformiteit in de communicatie helpt garanderen. De content is eenvoudig vooraf te programmeren voor vertoning op bepaalde momenten en aan te passen voor specifieke locaties, regio’s, talen en doelgroepen. De informatie gekoppeld met een (voorraad) managementsysteem.