Met een goed product red je het tegenwoordig niet meer. Door de komst van het internet en door instanties die de consument beschermen is er iets fundamenteels veranderd. De macht is van de leverancier overgegaan naar de consument. De leverancier bepaalt niet langer meer welk product er in de markt komt. Het is de consument die met alle beschikbare informatie precies weet wat hij wel en niet wilt.


De 4 P’s die om het Product draaiden, zijn veranderd in het nieuwe marketingmodel dat zich richt op de consument: de 4 C’s. De 4 C’s staan voor Customer’s Solutions, Cost to Customer, Communication en Convenience.

Marketing 4c Crossell.nl

Deze marketingmix is een tool die je verplicht om vanuit het klantperspectief te denken. Dit zorgt voor veel veranderingen in het bedrijfsleven en bij klanten. Klanten worden niet meer alleen gezien als koning; ze gedragen zich ook zo. De consument is diegene die bepaalt welk product of dienst hij wanneer, hoe en waar wilt hebben. Crossell helpt cliënten om vanuit klantperspectief te denken en te doen.