Talentmanagement richt zich in het bijzonder op de ontwikkeling van talent van medewerkers in de organisatie met als doel het optimaal inzetten en laten meegroeien van dit talent met de groei van de organisatie. Zelfkennis en lerend vermogen van zijn van essentieel belang. Een voorwaarde hiervoor is dat er een accuraat beeld bestaat van de aanwezige talenten en eigen vermogens van het potentieel talent van management en medewerkers. Om dit beeld vast te stellen is het nodig om continu te meten en met regelmaat het (zelf)beeld bij te stellen. Crossell stelt diverse faciliteiten en instrumenten beschikbaar om door Talentontwikkeling organisatie- en persoonlijke doelen te bereiken.

Het uitgangspunt is dat de ontwikkeling van een organisatie en de ontwikkeling van de mensen binnen deze organisatie hand in hand gaan. Efficiëntie is het meest gebaat bij het realiseren van een perfecte fit tussen taken en competenties. In deze tijd waarin veranderingen aan de orde van de dag zijn, dwingt organisaties om na te denken over hoe medewerkers te motiveren en tevreden te houden. Hoe krijgen we de juiste mensen op de juiste plaats? Deze vraag blijft in een veranderende omgeving steeds bestaan en het invullen is niet eenvoudig.

Alles begint natuurlijk met de strategische doelen van de organisatie. Hoe talentmanagement binnen een organisatie ingericht is, dient een weerspiegeling hiervan te zijn. Niet zozeer de behoeftes van vandaag dienen hiervoor het uitgangspunt te zijn, maar juist de behoeftes van de organisatie voor de toekomst, gelinkt aan de strategische doelen van de organisatie.

Wanneer duidelijk is welke talenten op dit moment goed vertegenwoordigd zijn en welke niet, is het mogelijk om de hiaten ten opzichte van het gewenste talentenprofiel in kaart te brengen.

Talent ontwikkeling wordt ondersteunt met software die de flexibiliteit biedt voor medewerkers, leidinggevenden, HR functionarissen en beheerders. De software is zowel geschikt voor onderwijsinstellingen als ook voor het bedrijfsleven is eenvoudig aan te sluiten op bestaande HRM-systemen of een leerlingenadministratie.