Proclaimer

Deze website is zorgvuldig samengesteld door Crossell B.V. De informatie op deze website kan echter onjuistheden, onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Crossell B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze website en eventueel onjuiste informatie op deze website. Alle hier aangeboden informatie wordt u aangeboden zonder enige garantie van correctheid, zowel in uitdrukking als in aanduiding. Controleert u daarom altijd zorgvuldig de aangeboden informatie, voordat u op basis van de hier verstrekte gegevens handelt.

De gebruikte afbeeldingen op deze website zijn, zover na te gaan, rechten vrij. Indien u van mening bent dat dit niet klopt dan vragen wij u om dit per e-mail kenbaar te maken, waarna de desbetreffende afbeelding wordt verwijderd.

Crossell B.V. kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in deze website en doet dat regelmatig.